Home | english  | Impressum | Sitemap | KIT

Aktueller GRACE Modulkatalog

Um vergangene Vorlesungen anzuschauen klicken Sie bitte hier

Vorlesungen SS 2017

A Topic-related curriculum
Titel SWS Dozent ECTS Semester
2 Dr.-Ing. Boris Jutzi SS 2017
2 Prof. Dr. Mark Rounsevell SS 2017
1 Dr.rer.nat. Gerhard Ott
Dr.rer.nat. Andreas Holbach
Prof.Dr. Thomas Neumann
Dr. Elisabeth Eiche
SS 2017
4 Dr.rer.nat. Gerhard Ott
Dr. Elisabeth Eiche
Prof.Dr. Thomas Neumann
Dr.rer.nat. Andreas Holbach
SS 2017
2 Dr. Trevor Petney
Prof.Dr. Horst Taraschewski
Prof. Dr. Stefan Norra
SS 2017
2 Dr. Michael Kunz SS 2017


B Cross-cutting modules (CCM)
Titel SWS Dozent ECTS Semester
2 SS 2017
2 Dr. Sina Keller SS 2017
2 Dr. Sina Keller SS 2017
2 Dr. Charlotte Kämpf SS 2017
1 Markus Ulrich SS 2017
1 Markus Ulrich SS 2017
2 Dr.-Ing. Boris Jutzi SS 2017


C Competence skills
Titel SWS Dozent ECTS Semester
SS 2017


A.1 Topic-related curriculum (introductory lecture series)

A.2.X Topic-related curricula (advanced modules) (X = 1-6, topics of KIT-Center) 

 

B.1.X CCM "remote sensing" (X = 1 "introduction"; X = 2 "advanced") 

B.2.X CCM “systems analysis” (X = 1 “introduction”; X = 2 “advanced”) 

B.3.X CCM „transport phenomena“ (X = 1 “introduction”; X = 2 “advanced”)